Er ADHD en modediagnose?
Bliver der ikke bare flere og flere med diagnosen?
Udskrives der ikke for meget medicin?

De fleste vil sikkert kunne nikke ja til ovenstående.
Men hvad er stigningen i de diagnosticerede udtryk for?
Er det en uafvendelig udvikling?
Eller kan man gøre noget andet?

De spørgsmål findes der ikke lette svar på. Men der kan gøres meget for at vende den uheldige udvikling, så børn og voksne kan inkluderes i samfundet.

Derfor har jeg etableret ADHDliv. For at støtte kommuner og institutioner til at kunne gribe ADHD "eksplosionen" an på en anderledes måde. Der sker via konsulentstøtte til tilrettelæggelse af den kommunale indsats. Via tilrettelæggelse og afvikling af uddannelser for forældre mh.på at styrke familierne i at kunne mestre dagligdagens udfordringer i familier med ADHD. Og via tilbud om tilrettelæggelse og undervisning på efteruddannelsesforløb for de mange professionsgrupper, der beskæftiger sig med børn, unge og voksne med ADHD.

 

Nyt fra bloggen

 

SFI - det nationale forskningscenter for velfærd har udgivet en litteraturoversigt om forældretræning i familier med ADHD. Følg med på bloggen.

Anne Worning

Socialrådgiver og mor til en voksen søn med ADHD.

Jeg har været direktør i ADHD foreningen og har udviklet metoder til, hvordan man styrker familier med ADHD via en mere pædagogisk og netværksskabende tilgang.

Mit kendskab til de professionelle domæner og den offentlige sektor, min erfaring fra forskellige frivillige organisationer og de oparbejdede erfaringer som underviser, konsulent og rådgiver, er baggrunden for mit arbejde med ADHDliv.

Kontakt mig om en snak om mulighederne på mail anne@den3sektor.dk eller via mobil +45 22276005.I 2010 udgav jeg sammen med en kollega bogen Familieliv med ADHD, som igennem 6 familiers historie identificerer områder, hvor der bør skabes forbedringer for at styrke familierne.